Paranormal

Máte doma, alebo v okolí problémy s niečim nevysvetliteľným?

Premiestňujú sa Vám svojvoľne veci?

Mali ste pocit, že niekto okolo Vás prešiel, alebo že nie ste sami v určitej chvíli?

Počuli ste nejaké hlasy pričom ste boli sami?

Správajú sa nejako zvláštne zvieratá u Vás doma?

…možno tu nie ste sami…


Paranormal Slovakia – sme ľudia, ktorí sa zaoberajú danými úkazmi už niekoľko rokov. Skúmame, preverujeme paranormálne a nevysvetliteľné javy. Našou hlavnou úlohou, je vystríhať ostatných od určitých praktík a pomoc v každom smere.

ouija tabuľka
Ouija – vyzerá ako obyčajná hra

Prichádzame na miesto stále trochu skeptickí. Máme vedecký prístup a snažíme sa využiť všetky svoje zdroje. Rozprávame sa so svedkami, skúmame minulosť daného miesta a domu. Pracujeme vedeckými metódami. Posledný krok je ten, že na mieste väčšinou strávime noc aby sme vedeli či sa sami staneme svedkami neobvyklých javov.

Paranormal SK – nevenujeme sa iba paranormálny javom ako takým, ale snažíme sa zistiť prečo, kto je cieľom záujmu, miesto záujmu, prípadne na ktorú vec sa niečo naviazalo, alebo s akým úmyslom sa dejú dané veci. Nie každý sa vie vysporiadať s určitými „entitami“, tvoriacimi súčasť Vášho prostredia alebo života. Či už ste doma, na chate, alebo na inom mieste, ktoré nie je až tak celkom iba Vaším vlastníctvom… Skúmanie je založené výlučne iba na vedeckom základe, kde po zistení a preverení všetkých dostupných informácií si na danom mieste stanovíme postupy, metódy podľa konkrétnej situácie.

Úvodom by sme Vás chceli vystríhať od nehmotných vecí, ktoré si ľudia zvyknú sami doniesť k sebe domov. Vo väčšine prípadov sa jedná hlavne o otvorenie ľudí. Nazývame to nejakou vstupnou bránou pri hľadaní pomoci, pokusom o kontakt so zosnulým, ktorý už nie je medzi nami, alebo taktiež napr. nejakou nevinnou zábavou ako sú napr. ouija tabuľky. Z praxe poznáme prípady, kde si ľudia doniesli domov rôzne predmety, ktoré spôsobovali paranormálne javy v ich domácnosti.

Nemusí sa tak udiať stále, ale v niektorých prípadoch sa nedialo skoro nič aj niekoľko mesiacov a ľudia už aj zabudli, že sa uchýlili k takýmto praktikám.  Skoro vo všetkých skutkoch sa dopracujeme k tomu, že niekto z domácnosti bol.., navštívil…, zabával sa… Potom je už ťažšie rozkázať niekomu nehmotnému aby nekomplikoval Váš život…


Samozrejme, že máme strach zo zlých vecí, ale nemáme voči nim rešpekt. Pokoru a rešpekt máme iba pred dobrými vecami, pričom sa obávame hlavne toho, aby nás tieto dobré veci nikdy neopustili…


Súčasný trend hlavne mladých ľudí je približovať sa k okultizme a mágii či už bielej alebo čiernej. Nie stále si uvedomujú, že tento smer k dosiahnutiu niečoho nebude len touto „jednosmerkou“.

V neposlednom rade nie sme zástancami a vyhýbame sa rôznym spolkom a združeniam, ktoré pre nás pôsobia ako sekta. Zo skúseností, odporúčaní a iných zdrojov sme dospeli k názoru, že nie je správne sa zaoberať ani ezoterikou, mágiou (biela a čierna), homeopatiou, new age, okultizmom, veštením, jasnovidectvom, ouija tabuľkami, meditáciou a rôznymi inými schopnosťami nejakých jedincov, ktorí to možno nemyslia zle, len asi nemajú žiadnu spätnú väzbu od ľudí, ktorí ich v minulosti navštívili a vyrozprávali im ako sa ich život začal meniť. Možno aj majú odpovede na svoje konanie, a to vo forme opätovných návštev a riešení ďalších nových problémov v živote konkrétnych ľudí… len ju prehliadajú…

Preto nevyhľadávajte rôznych ezoterikov, psychotronikov, liečiteľov, kde možno zažijete utlačenie nejakého symptómu, ale týmto si iba prehĺbite previazanie zlých síl voči samým sebe. Napríklad už pri bielej mágii niekomu pomáhate, ale účinkom zlých síl. Tieto vety by ste mali mať stále na pamäti ak sa predsa len rozhodnete pre niečo také…

Vieme, že tieto vety budú u niekoho vyvolávať hnev a odpor z viacerých dôvodov, ale náš názor je, že sú to extrémne nebezpečné veci.

Nie každý má skúsenosti s danými javmi, alebo usmernením od rôznych ľudí, tak preto sa väčšina z Vás uchyľuje k návšteve, rozhovorom a iným „osvedčeným“ spôsobom, ktoré majú utlačiť, alebo zmierniť nejaké životné starosti, zdravotné ťažkosti a iné komplikácie. Je potrebné si danú situáciu rozmyslieť, aby Vám táto pomoc s odstupom času nepriniesla do života aj niečo iné ako očakávate.

Pri podozrení, že ide o niečo „negatívne“ toto konzultujeme s osobami, ktoré sa zaoberajú iba pomocou v danom smere, resp. Vám pomôžeme s vyhľadaním konkrétnej osoby.


Niektoré duše si neuvedomujú, že živých trápia, oni len chcú a dožadujú sa nápravy. Myslia si, že žiadajú iba to čo im patrí, akoby ani nezomreli. Niekedy si ani neuvedomujú, že nepatria do sveta živých.


Našou veľkou obľubou sú nočné skúmania na miestach, ktoré u niektorých ľudí vzbudzujú strach už za denného svetla. Miesta, ktoré pôsobia strachom, úzkosťou a zvláštnymi pocitmi u niektorých osôb dávame na popredné miesta v našom skúmaní.

duchovia
Nepatria do sveta živých

V prípade preukázania niečoho paranormálneho, s čím máte starosti a problémy, kde daná skutočnosť u Vás naháňa strach alebo obavy, Vás môžme skontaktovať s ľudmi, ktorí urobia očistu miesta, bytu, domu…

Ak máte nejaké problémy tak nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu. Potešíme sa každému tipu, nápadu, usmerneniu a skúsenostiam…

Ak máte nejaké iné informácie, ktoré vieme využiť či už my, alebo niekto z ľudí, budeme radi ak sa s nimi podelíte.

Je pravdou, že sa stretávame s nedôverou skeptikov, ale toto nás neodrádza od danej problematiky. Nikdy sa nesnažíme presviedčať ľudí o niečom čomu neveria, alebo z čoho majú strach…