SATAN

Satan (Diabol) je náš vrcholný strach. Posledný nepriateľ ľudstva, ale taktiež stelesnenie jeho všetkého zla… Vojny, choroby, úmrtia sú snáď spôsobené ľudskou podlosťou? Ak by bola jedného dňa jeho existencia preukázaná, tak by nás očistila od najhorších chýb…

Satan, Lucifer, Asmodeus… záleží vôbec na jeho mene?

Veľké náboženstvá vo všetkých dobách proti nemu bojovali, ale nikdy ho neporazili.

Ako sa knieža temnôt prejavuje? Jeho najväčšou ľsťou je presvedčiť, že neexistuje. A tak viac slobodnejšie škodiť, pretože nie je odhaľovaný.

Ak by pôsobenie diabla bolo prijateľné, tak sa stretávame s nočnou morou. Ak by to bola iba patologická stopa mysticizmu, tak sa ponárame do najzmätenejších psychických porúch.

Hovoríme o rôznych stupňoch vplyvov, kde démon môže jednať na úrovni prostého pokušenia. Vraví sa, že tento druh pokušenia zažil každý z nás. Je treba mať morálnu ostražitosť.
Druhý stupeň je to, čomu sa vraví obťažovanie, ktoré sa vytvára aby popudilo človeka ďalej k zlu a prostopašnosti.
Tretí stupeň je týranie, resp. priamy útok na telo, kde človek môže byť obeťou nevysvetliteľného fyzického utrpenia.
Posledný stupeň je ten, keď sa môže vplyv stať tak silný, že démon bude používať končatiny a prípadne slová človeka aby sa prejavoval.

Pôsobením démona na nás, tento pôsobí na našu citovú, psychickú alebo duševnú časť. To znamená na všetko, čo sa v nás týka citlivosti a citovosti.

Na zobrazovanie stavu diabla zodpovedá to, že zodpovedá obrazu stavu celkovej našej spoločnosti. V stredoveku existovala ozajstná viera, že zatratenie je horšie ako smrť.
Zobrazovanie diabla sa vyvýjalo ovplyvňovaním iných a ďalších náboženstiev. Napríklad rohy znamenajú silu, mužnosť a taktiež nebezpečenstvo. Za diabla sú považované rôzne druhy zvierat, ale na prvom mieste je to v slovenčine cap.


Aj keď mu niektorí umelci dávali zvierací vzhľad, mnoho ich mu prisudzovalo znaky anjela. Kresťanský diabol bude posudzovaný s anjelom, ktorý odmietol svoje povinnosti a ktorý sa z pýchy chcel postaviť bohu a tvrdil, že je rovný bohu. Boh ho potom potrestal a stal stal sa tak padlým anjelom. Tento anjel bude z neba vyhodený na zem a tam bude páchať zlo.

Anjelom sa prisudzujú vtáčie krídla čo existuje v prírode, preto sa hľadal okrídlený orgán, ale zamýšľaný ako záporný, alebo nebezpečný.

Aký má postoj cirkev k diablovi v dnešnej dobe?

Dnes si všetci uvedomujeme, že existuje veľa utrpenia. Možno sa nám to iracionálno už nejaké roky nevypláca…

Diabol existuje, to znamená, že je skutočný platilo včera ako aj zajtra. Sme si vedomí určitých vecí, ale popri tom sme kolektívne nevedomí…