Zo života „1“

Prvú vec, ktorú si majitelia domu zvyčajne všimnú ako prví v dome kde straší sú kroky, alebo nejaké zvuky. Je to obvykle kvôli tomu, že ak tam je čokoľvek, tak to chce upútať pozornosť.

ouija

Teenageri môžu byť k paranormálnym aktivitám náchylnejší, preto že sú ešte nevinní. Viac sa zaujímajú a sú otvorenejší vedomému podvedomiu a ešte nemajú zabehnuté svoje zvyklosti.

Mladí ľudia sú väčšinou k paranormálnym javom viac citlivý ako dospelí. Často hľadajú veci, ktoré sú mimo nich a ktoré definujú tým kým oni sami sú. Mnohokrát sa cítia neisto, úzkostlivo a mávajú depresie. Toto k nim môže prilákať negatívne veci resp. akúkoľvek energiu, ale najčastejšie ide iba o negatívnu energiu. Sú na tieto energie veľmi citlivý.

Ouija tabuľky môžu byť extrémne nebezpečné. Myslíme si, že je úplne jedno či ich používate dobrým alebo zlým spôsobom. Aj pre niekoho skúseného je veľmi ťažké kontrolovať prácu s nimi, nakoľko je to veľmi nebezpečné. Videli sme profesionálov, ktorí sa sami dostali do nebezpečných situácií, keď ich používali. Je takmer nemožné kontrolovať čo prejde a s kým nadviažete kontakt. Nepoznáme ani jeden jediný prípad, kde by to bolo niečo pozitívne.

Ak je už energia v dome potom čo prišla skrz tabuľku, a vy následne túto tabuľku spálite, tak týmto energiu môžete nahnevať. Vidí ju ako svoj majetok resp. portál. Takýmto činom môžete vytvoriť intenzívnejšiu energiu a aktivitu.

Pokiaľ má niekto na sebe škrabance a dochádza k paranormálnym aktivitám,  ide už o znamenie, že v dome je niečo silné, pravdepodobne démonická bytosť. Rozhodne by ste si v takomto prípade mali zohnať profesionálnu pomoc (kňaz).

Existujú náznaky ak na mladého človeka pôsobia negatívne energie, alebo paranormálne javy, že mladí ľudia môžu byť apatický a dochádza k častým zmenám nálad. Proste prestanú byť sami sebou. Oni sami vravia o sebe, že sa necítia byť sami sebou. Rodičia si zase vravia, čo sa to stalo s našim dieťaťom. Aj takto sa dá spozorovať na začiatku, že sa niečo deje. Samozrejme je potrebné brať v úvahu vývin, pubertu, rovesníkov…

duch

Teenageri bytosti proste priťahujú, pretože majú mladú, zdravú a zraniteľnú energiu, na ktorej sa radi priživujú… Mladí radi otvárajú dvere nadprirodzeným veciam a objavujú nad-prirodzeno a paranormálne javy. Chýba im nejaká dávka rešpektu a nepremýšľajú aké to môže mať následky na ich život, rodinu, priateľov…

Ľudia si neuvedomujú, že deti toho vidia najviac. Vidia skoro všetko od útleho veku. Niekedy sa to stáva častejšie keď sú v puberte. Buď sa to časom vytratí, alebo sa to zintenzívni. Myslíme, že sme v našich životoch ako rodičia uponáhľaní a nevenujeme dostatok pozorností vlastným deťom. Možno s nami aj chcú hovoriť, ale my ich nepočúvame. Jednoducho sa ich rozhodneme nepočúvať, lebo je to mimo komfortnú zónu rozprávať sa o veciach, ktoré predsa neexistujú. Vo svojich hlavách sme veľmi logický tak, že to celkom vytesníme. Pravdepodobne vtedy nastáva úplný opak a zlé bytosti si to všimnú a izolujú teenagera ešte viac.

Ak bytosť človeka poškriabe, tak sa jedná o niečo zlovoľnejšie. Bytosti obvykle ľudí neškriabu, zase nevravíme, že sa to občas nestane, napr. ak chcú získať Vašu pozornosť a je to jediný spôsob ako Vám to dokázať. Obvykle sa jedná o zlovoľnejšiu bytosť, ktoré sú škriabaním známe. Vtedy by ste si už mali viac všímať ostatných znamení, ktoré sa v dome objavujú. Pokiaľ sa objaví všetko spolu, tak sa určite máte čoho obávať…

Pokiaľ Vás bytosť napadne a zanechá na Vás škrabance, tak to rozhodne znamená, že tam bytosť je, pričom je veľmi silná a chce Vás vystrašiť. Che aby ste vedeli, že na Vás dokáže fyzicky pôsobiť. To značí, že to je veľmi nebezpečná bytosť. A preto si musíte dávať pozor.

Tieňové postavy spravidla bývajú zlé. Obvykle sú to stvorenia, ktoré nikdy nemali ľudskú formu.

Duchovia sa kvôli opravám v domoch hnevajú, a často tú zlosť vyjadrujú tým, že robia hluk (búchanie do vecí), presúvajú predmety a vydávajú rôzne zvuky ako napr. tečúca voda, kroky, škrípanie…

Keď zvažujete renováciu domu, jednou z vecí ktorú by ste mali urobiť, je prehovoriť na entity ktoré môžu byť v dome. Hovorte do vzduchu a viac menej ich požiadajte o povolenie, aby ste neskôr nemuseli žiadať o odpustenie.

Duchovia pracujú s inou frekvenciou ako my a často sa pohrávajú s vecami ako je napr. televízor, rádio. Sú to energiou nabité predmety, a keďže duchovia sú energia tak vedia tieto veci perfektne využívať.

démon

Negatívna entita občas vytvorí ilúziu aby Vám nahnala strach. Môžu sa dotknúť Vašich najvnútornejších strachov a vyniesť ich na denné svetlo.

Mladá slečna sa nechcela chodiť hrať pred dom, lebo jej imaginárny kamarát nemohol s ňou vonku… „Deti sú voči svetu duchom citlivejšie, pretože nerobia rozdiel medzi predstavou a skutočnosťou. V tejto fáze sú to čisté duše a to duchov nesmierne priťahuje. Majú okolo seba iba čistú energiu a žiadne predsudky. Berú duchov takých aký sú, čo je pre nich dôležité.“

Občas aj malá zmena pri nejakej renovácii môže ducha nazlostiť. Oni nemajú rady žiadne zmeny a chcú aby ich svet ostal taký aký je.

Duch sa môže s Vami zahrávať z niekoľkých dôvodov. Môže schovávať a presúvať rôzne predmety. Môžu to robiť zo srandy čo im asi príde zábavné, alebo sa Vás tým snažia nazlostiť a vystrašiť.

Ak pri renovácii domu duchovia reagujú agresívne, budete si asi musieť pozvať niekoho, aby ich pomohol nejako ukľudniť. Môže sa jednať o niekoho kto dom očistí, alebo sa môžete pokúsiť sami k týmto duchom prehovoriť a zvládnuť celú situáciu sami. Pokiaľ toto nepomôže, musíte si zavolať iné osoby. (napr. kňaza)

Človek po smrti zostáva tým čím bol za svojho života. Ak bol silný a tvrdohlavý za života, bude taký aj po smrti a nič ho neprinúti odísť.

Niekedy sa duchovia upnú na poslednú vec, ktorú vo fyzickom svete mali. Ak niekto zomrie v kuchyni, tak sa môže upnúť ne nejakú vec ktorá patrila jemu a bola v čase smrti blízko neho.

Duchovia o sebe dávajú bežne vedieť tým, že vyvolajú nejaký pach alebo pocit. Napr. ak bol niekto fajčiar, tak je pre neho cigaretový dym typický. Je to niečo, čo je úplne špecifické pre tú osobu.

Z rozprávania jedného profesionála… „Duch v človeku dokáže vyvolať rôzne pocity, keď svoju energiu spojí s jeho aurou. Profesionál cítil infarkt a iné zdravotné problémy. Tak sa prejavovali pozitívne entity a takto dávali o sebe vedieť kto sú prípadne ako zomreli. Negatívne entity môžu týmto spôsobom dosiahnuť to, že bude človeku veľmi zle, budú sa cítiť vyčerpaní až vyhľadajú lekára a ten im povie, že sú úplne zdravý.“

Niekedy sa viaže energia na miesto, kde našiel niekto niečo schované, alebo niečo zakopané. Je to z toho dôvodu, že sa k tomu predmetu viaže určitá forma energie. Hneď ako sa daný predmet nájde, uvoľní sa energia čo pravdepodobne pritiahne (zobudí) entitu.

Niekedy si duch praje aby ste cítili to, čo cítil za svojho života on sám. Chce aby ste vedeli a pociťovali to, čím si prešiel on svojho počas života. Môže byť uväznený v tom prostredí a tým, že nejakému človeku ukáže ako sa cítil, možno dosiahne toho že ho človek pochopí a svojím spôsobom mu pomôže dosiahnuť určitej slobody.

anjel smrti

Ak je duch napojený na nejaký predmet a vy sa toho predmetu zbavíte, tak väčšinou duch odíde. Ale môže sa stať, že pokiaľ ste ho prebudili, tak sa rozhodne ostať dlhšie ak sa stihol naviazať na niekoho z Vašej rodiny.

Pocit, že sa na Vás niekto pozerá je dobrým ukazovateľom, že s energiou okolo Vás niečo nie je v poriadku. Pokiaľ má človek pocit, že niečo nie je v poriadku a nikto okrem neho tam nie je, možno sa tam deje niečo paranormálne.

Ľudia doma častokrát paranormálne javy ignorujú a dúfajú, že to prestane, lebo sa boja. Veria, že ak si to priznajú tak to bude ešte horšie. Skúsenosti ale vravia, že ak si tieto javy nevšímate, alebo ich ignorujete tak sa začnú stupňovať a pridávať na intenzite. Nech je to už čokoľvek, tak si to žiada Vašu pozornosť. Ak si ju nezíska, tak to pridá na intenzite či už je to dobrá, alebo zlá energia.

Niekedy sa iba snažia na seba upútať pozornosť, niekedy sa snažia priamo spôsobiť bolesť, fyzicky ublížiť, ukázať že majú zlosť…

Prítomná bytosť sa môže snažiť niekomu ublížiť, pretože je to jediná možnosť ako Vám dokázať jej moc a silu. Možno to už v minulosti skúšalo iné veci ako strašenie, zjavenie, presúvanie vecí v dome a nebola mu venovaná žiadna pozornosť. Zatiaľ čo niekomu fyzicky ublíži tak jasne hovorí, pozri sa čo dokážem. Chová sa ako by sa to chcelo vyhrážať.

Častokrát ak bytosť na niekoho zaútočí môže ho na sebe cítiť. Osoba cíti ako keby mala prepichnuté srdce a znehybnené celé telo. Potom cíti jeho váhu, energiu negatívnej bytosti na hrudi a v hrdle tak, že má pocit ako keby sa dusil. Ako by vôbec nemohol dýchať.

Je niekoľko foriem strašenia. Hlavné dve formy sú zbytkové a inteligentné. Zbytková znamená, že duch je v nejakej smyčke ktorá sa prehráva stále dookola. Napr. každý deň ráno v rovnakom čase ide po schodoch… Ani nevie, že tam je, lebo je to iba časová smyčka. Inteligentný duch vie, že tam je a môže vedieť aj Vaše meno. Ak s Vami duch komunikuje vedome a pozná Vaše meno, tak to je inteligentné strašenie. Značí to jeho silu a snaží sa Vám niečo povedať.

Ak Vám entita predáva nejaký odkaz je dôležité načúvať a venovať tomu pozornosť. Je potrebné ju brať vážne a zistiť čo presne chce. Duch Vám môže predávať rôzne odkazy. Ak je to milujúca entita môže Vám vravieť, že Vás má rád, alebo že niečo ľutuje… Negatívna entita sa Vás môže snažiť vystrašiť alebo aj ovládnuť, a môže byť veľmi zlá.

Anjel smrti je tieňová postava, ktorá sa objaví v dome, alebo v blízkosti človeka, ktorého čaká úmrtie niekoho v rodine.

anjel smrti 2

Nie je vôbec neobvyklé ak sa v miestnosti ochladí ak tam nie ste sami. Pravdepodobne berú energiu z miestnosti a rátajte s tým, že sa môže poriadne ochladiť.

Často sa stáva, že duchovia znížia teplotu v nejakej miestnosti, preto že používajú energiu k ich zjaveniu. Chcú sa uistiť v tom, že viete, že tam sú. Snažia sa Vás vyviesť z miery.

Duch môže využívať aktivitu ako poltergeist aby upútal pozornosť. Poltergeist doslova znamená hlučný duch a zahrňuje množstvo fyzických úkazov. Presúvanie predmetov, hlučné zvuky, búchanie… Dokážu skutočne premeniť energiu na ozajstne silný fenomén. Ak duch komunikuje skutočným hlasom ktorý je počuť, znamená to, že je veľmi silný.

Ak človek počuje škriabanie na stene resp. v stene, spravidla to býva démonická entita, ktorá sa ho snaží zastrašiť.

Démonické bytosti využívajú ľudskú slabosť a psychické rozpoloženie človeka. Častokrát Vám budú podsúvať predmety, ktoré patrili Vašim blízkym aby ste nadobudli pocit, že sú stále na blízku. Takto sa im otvoríte a toto je pre nich Vaše pozvanie… Ak Váš zmysel nadobudne presvedčenie, že niečo paranormálne sa deje okolo Vás, buďte nadmieru opatrní a nezabúdajte, že zlo využíva iba klamstvo aby Vás zmiatlo a dostalo sa bližšie k Vám.